galbanan
29 آذر 1401 - 08:00

برخی مشترکان در گلستان به اندازه یک روستا گاز مصرف می کنند

گرگان- مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: برخی از مشترکان گاز در گلستان در رده سوم مصرف قرار گرفته و به اندازه یک روستای کم جمعیت گاز مصرف می کنند که لازم رفتار خود را اصلاح کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طالبی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به ناترازی تولید و اینکه استان در انتهای خطوط انتقال گاز قرار دارد، رعایت الگوی مصرف در بخش خانگی ضروری است.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان اضافه کرد: در فصل سرد سال، در گلستان بیش از ۸۵ درصد مصرف گاز به بخش خانگی و گرمایشی و به ۶۳۸ هزار مشترک اختصاص می‌یابد اما بیش از ۷۰ درصد مشترکان خارج از الگوی مصرف هستند که در سه رده تقسیم بندی می شوند.

وی افزود: رده اول الگوی مصرف را رعایت کرده و در پلکان یک الی سه قرار می گیرند که مصارف این دسته زیر ۳۲۵ مترمکعب در ماه است و گازبهای آنها هیچ تغییری نمی کند.

طالبی بیان کرد: رده دوم مشترکانی هستند که الگوی مصرف را رعایت نکرده و در پلکان چهار الی ۱۰ قرار می گیرند که مصارف این دسته هم بین ۳۲۶ تا ۸۲۵ مترمکعب در ماه است.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان ادامه داد: رده سوم کسانی که بسیار پرمصرف بوده و در پلکان ۱۱ و ۱۲ قرار می‌گیرند و مصارف آنها بیش از ۸۲۵ مترمکعب در ماه است که به علت مصارف لجام گسیخته و بعضاً مصرف به اندازه یک روستای کم خانوار، لازم است رفتار مصرف خود را اصلاح کنند و درغیر این صورت ناچار به اخطار و جریمه و حتی قطع مقطعی گاز خواهند شد.

وی گفت: گازبهای این مشترکان به اندازه قیمت خوراک پتروشیمی یعنی بین ۵۰ الی ۶۰ هزار ریال محاسبه خواهد شد.

منبع: مهر
شناسه خبر: 921248